Projectupdate A4 Delft-Schiedam

Openstelling van de A4

A4 Delft-Schiedam: Van zandvlakte tot snelweg

Eindelijk was het zo ver: op 10 maart 2016 is de A4 Delft-Schiedam opengesteld voor gebruik. Vijf jaar lang heeft PACER aan dit project meegewerkt. PACER kwam aan toen de laatste hand aan het Tracébesluit werd gelegd en is weggegaan toen de eerste auto’s over de weg reden.

In veel opzichten was het een bijzonder project: er was veel weerstand in de omgeving, maar er waren ook veel voorstanders. In technisch opzicht is het een complex project. Het project omvatte onder andere een verdiepte ligging in een polder, een eco-/aquaduct en een tunnel. Het contract was een hybride tussen een D&C-contract en een technische alliantie. Zo'n dergelijke juridische constructie was nog niet eerder gebruikt bij andere projecten.

Bekijk hier de officiële website bij Rijkswaterstaat.


 

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Zandlichaam

Over het gehele tracé heeft jaren lang voorafgaand aan het project een verhoogd zandlichaam gelegen om de zettingsgevoelige bodem te laten inklinken om zodoende de restzetting in het tracé te minimaliseren.

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Kethelplein in aanbouw

Om de A4 aan te kunnen sluiten op de rijksweg A20 en de Beneluxtunnel is het gehele verkeersknooppunt Kethelplein omgebouwd.

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

Landtunnel in aanbouw

Tussen Vlaardingen en Schiedam voor de A4 een landtunnel ('Ketheltunnel') gebouwd om de 'barrièrewerking' van de weg te minimaliseren en om de directe hinder voor de omgeving te minimaliseren.

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Huidige situatie verdiepte ligging

In het tracé van A4 Delft-Schiedam zijn diverse duurzaamheidsmaatregelen getroffen om de weg uit het zicht van de omgeving te onttrekken. Dit kenmerkt zich door een verdiepte ligging met daarin lage lichtmasten, waardoor de weg vanuit de omgeving niet zichtbaar is ook niet tijdens de avonduren.