Projectupdate Amsterdam-Rijnkanaal

Closeup Herstelwerkzaamheden

Project DARK – Herstellen Damwanden Amsterdam-Rijnkanaal

Het kanaalgedeelte van het Amsterdam-Rijnkanaal is van Amsterdam tot Wijk bij Duurstede aan beide oevers over bijna de gehele lengte voorzien van stalen damwanden. Uit het onderzoek dat Rijkswaterstaat instelde bleek dat de damwanden op veel locaties groot onderhoud nodig hadden. Door het onderhoud blijft de damwand en het achterland bestand tegen de druk van het water in het Amsterdam-Rijnkanaal. PACER hielp een handje mee bij de herstelwerkzaamheden


Onderhouden ‘met de winkel open’

Tijdens de werkzaamheden gingen de vaarbewegingen op het drukst bevaren kanaal van Europa gewoon door. Met scheepvaartbegeleiding, kleine werkgebieden en spreiding zijn de werkzaamheden zonder stremming en met minimale hinder uitgevoerd. Dat vroeg om een grote mate van flexibiliteit en om oplossingsgericht te kijken naar knelpunten en raakvlakken die tijdens het renovatiewerk naar voren kwamen.


Impressie van de herstelwerkzaamheden