Projectupdate Baltic Ace

Gereedmaken aanbestedingscontracten voor berging schip

Aanbesteding van de berging Baltic Ace

PACER ontving de opdracht van Rijkswaterstaat Noordzee voor de begeleiding van de contractering van de berging van het schip de Baltic Ace.


Wat is dit voor een opdracht?

PACER helpt bij het gereedmaken van de contracten voor het kunnen aanbesteden van deze bergingsopdracht.


Waarom was het schip de Baltic Ace gezonken?

Vanuit een, wat het leek, onhandige voorrangsfout zijn op 5 december 2012 de Baltic Ace (roll-on roll-off carrier) en de Covus J. (containerschip) op elkaar gebotst waarbij de Baltic Ace zonk. Hierbij zijn 11 mensen omgekomen. 

De locatie waar het schip de Baltic op de bodem van de Noordzee lag bevond zich op een voor het scheepvaartverkeer uitermate lastig punt in de in drukke vaarwegcorridor.


Wat voor een schip is de Baltic Ace?
De Baltic Ace is een type 'roll-on-roll-off' vrachtschip dat als het ware een reusachtige parkeergarage op het water is.