Projectupdate Borssele Alpha

De aanleg van exportkabels

Windpark Borssele Alpha

De Rijksoverheid wil dat in 2020 14% van de in Nederland gebruikte energie voorkomt uit duurzame bronnen. En in 2023 16%. Om dit te bewerkstelligen worden er op dit moment verschillende windparken voor de Nederlandse kust ontwikkeld, aanbesteed en gebouwd. Voorbeelden hiervan zijn Hollandse Kust Noord en Zuid en Borssele 1 tot en met 4.

Deze windparken alleen wekken al een vermogen op van 3600 MW. Het aanleggen van duurzame energie is voor de offshore-markt één van de snelst groeiende segmenten, voortkomend uit de (snel) groeiende vraag.

In november 2016 heeft VBMS, dochteronderneming van Boskalis, de opdracht voor het aanleggen van de exportkabels vanaf de windparken Borssele 1 en 2, samen Borssele Alpha genaamd, binnengehaald. Het project betreft het produceren en neerleggen van twee kabels met een lengte van 61 km per stuk. Exportkabels zijn kabels die de opgewekte stroom van het offshore transformatorstation naar het onshore transformatorstation transporten, waar de stroom het hoogspanningsnet betreedt.

Voordelen van hoogspanning...

...weinig verlies bij een spanning van 220 kV!

Vanwege de voordelen van het gebruik van hoogspanning in het transport van stroom, zoals het minimaliseren van spanningsverlies en gebruik van relatief en dus dunne geleiders, wordt dit gedaan op een spanning van 220 kV!

PACER werkt mee op het vlak van systems engineering en verificatie & validatie
PACER organiseert en implementeert Systems Engineering binnen de scope van VBMS. Dit omvat het afleiden van de contracteisen naar technische eisen en het toewijzen ervan aan de diverse werkpakketten. Nadat dit is voltooid wordt er begonnen met het schrijven van de verificatieplannen.

    Bekijk het officiële persbericht van VBMS: http://www.vbms.com/en/news/detail/vbms-awarded-borssele-alpha-export-cabling-contract

Net op zee Borssele

Odoo CMS - een grote afbeelding

Bij de offshore netaansluiting van de toekomstige windparken op zee in windgebied Borssele gaat het om aansluiting van 1400 megawatt (MW).

De netaansluiting ('Net op zee Borssele') bestaat uit twee door TenneT te bouwen platforms (Alpha en Beta), die dichtbij de windparken komen te staan. Elk platform ‘bedient’ twee kavels met windturbines en levert 700 MW, via twee 220 kV-kabels (wisselstroom). De in totaal vier kabels lopen via de Westerschelde naar het vasteland, waar ze vlakbij het bestaande hoogspanningsstation Borssele aan land komen.

                                                                                                                                                                                                                                                                        (Bron: TenneT)