Projectupdate Inspectiesluiting Stormvloedkering Ramspol

De Stormvloedkering Ramspol

De Stormvloedkering Ramspol (hierna SVKR) ligt in het Ramsdiep en de Ramsgeul. Bij een sterke noordwestenwind gecombineerd met een waterpeilstijging (50cm) en instromend water sluit de SVKR het Zwarte meer af van het Ketelmeer zodat het achterland beschermd wordt. 

De SVKR bestaat uit 3 balgen van elke 80 meter lang, een diameter van 10 meter en een totale inhoud van 21 miljoen liter.  
Slapende reus

Sinds juli 2014 ligt het beheer en onderhoud van de SVKR in handen van Rijkswaterstaat. Dit beheer en onderhoud is nog niet zo eenvoudig. Hoe zorg je er namelijk voor dat een object zoals de SVKR functioneert op het moment dat je hem nodig hebt terwijl dit object het grootste deel van het jaar als een slapende reus ligt te wachten?

Eén keer per jaar is er in september een functioneringssluiting waarbij de SVKR gesloten wordt en alle systemen worden getest. Belangrijk onderdeel van de functioneringssluiting is een visuele inspectie van de buitenkant van de balgdoeken. 

Het is echter ook wenselijk om de binnenkant van de balgdoeken periodiek visueel te inspecteren. In het verleden werd er elke drie tot vijf jaar een inspectiesluiting uitgevoerd waarbij alle balgen aan de binnenzijde werden geïnspecteerd. 

Odoo tekst en afbeelding blok
Drone voor inspectie

In 2017 moest er weer een inspectiesluiting uitgevoerd worden. De vorige inspectiesluitingen waren onder verantwoordelijkheid van de vorige beheerder (Waterschap Groot Salland) uitgevoerd. Hierbij had Rijkswaterstaat dus geen actieve rol.

Omdat het de eerste keer is dat Rijkswaterstaat zelf de inspectiesluiting ging uitvoeren, werd besloten om maar één van de balgen te inspecteren. Daarbij werd de ambitie geformuleerd om een pilot uit te voeren waarbij er een drone wordt ingezet voor de inspectiewerkzaamheden. Middels deze pilot kon worden onderzocht of de drone ingezet kan worden als alternatief van de traditionele manier van inspecteren waarbij er 10 meter hoge steigers in de balg worden opgezet.

Voor de inspectie is gebruik gemaakt van een revolutionaire bolvormige drone (type Elios van Flyability) die ook ingezet wordt om opslagtanks in de petrochemische industrie te onderzoeken. De drone zit volledig in een veiligheidskooi en is voorzien van hoge resolutie camera’s om beelden van het doek vast te leggen.

Odoo tekst en afbeelding blok
Een goede samenwerking

Voor de uitvoering van de inspectiesluiting was een intensieve samenwerking tussen de beheerder, het projectteam van Rijkswaterstaat, de onderhoudsaannemers en negen marktpartijen. Met al deze partijen zijn individuele overeenkomsten gesloten. Hierbij valt te denken aan overeenkomsten voor de drone, werkpontons, materialen, rubberspecialist, schipper, duikploegleider en veiligheidscoördinator.

Vanuit PACER is onze inkoopadviseur en contractmanager intensief betrokken geweest bij het tot stand komen van al deze overeenkomsten.

  Het was een behoorlijke puzzel om alle werken, leveringen en diensten te contracteren en op elkaar te laten aansluiten. 

De uitvoering

In de week van 19 juni van dit jaar is de inspectiesluiting uitgevoerd in één van de balgen in het Ramsdiep. Hierbij is de balg op de conventionele manier gevuld met water en lucht. Vervolgens is het water weggepompt zodat de balg betreden kon worden. Aan weerszijden van de balg zijn pontons geplaatst om de balg te beschermen. Bij het middenhoofd is een werkponton geplaatst. Op dit werkponton is al het benodigde materiaal aanwezig. Vanaf dit werkponton kan, via de schacht van het middenhoofd, de balg betreden worden.

De pilot inspectiesluiting is op een veilige manier en naar volle tevredenheid uitgevoerd. Er ligt nu een blauwdruk voor toekomstig uit te voeren inspectiesluitingen. Daarnaast wordt binnenkort de inspectiesluiting geëvalueerd. Dan zal besloten worden wanneer de andere twee balgen onderzocht worden en of de drone in de toekomst ingezet gaat worden. 

Al met al heeft onze inkoopadviseur/contractmanager een belangrijke bijdrage geleverd aan de succesvolle uitvoering van de pilot inspectiesluiting!

Bekijk hier de officiële website bij Rijkswaterstaat.