Projectupdate Merwedebrug

Een mooi spoedproject voor PACER

Haarscheurtjes bij de Merwedebrug

Op 11 oktober 2016 wordt de Merwedebrug bij Gorinchem afgesloten voor voertuigen die zwaarder zijn dan 3500 kilo. Dit resulteerde in files tot bij Amsterdam, tekstwagens bij de grensovergangen en berichtgeving bij het achtuurjournaal. Deze maatregelen zijn het gevolg van inspecties en controleberekeningen die zijn uitgevoerd op de knooppunten van de stalen draagbalken van de Merwedebrug. Om de Merwedebrug te versterken is een ontwerpoplossing gekozen die bestaat uit het versterken van de hoofdliggers door bij alle 48 knooppunten staalversterkingen aan te brengen.

4x12 knooppunten

De technische oplossing is voor alle 48 knooppunten identiek. De werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd om de hinder voor het vrachtverkeer en het vaarwegverkeer zoveel mogelijk te beperken. De versterking wordt aangebracht over de huidige klinknagelverbindingen. De klinknagelverbindingen verbinden de verschillende brugdelen aan elkaar. Er worden 7 verstevigingsplaten en 14 vulplaten aangebracht per knooppunt. De platen worden aan elkaar gebout met 68 voorspan-injectiebouten, waarna ze worden geïnjecteerd. Hiermee worden de bestaande klinknagels ontlast waardoor de krachten door de knooppunten anders worden afgedragen. Wanneer de 2 x 12 kritische knooppunten zijn versterkt kan het vrachtverkeer weer over de Merwedebrug rijden.

Odoo tekst en afbeelding blok
Een goede voorbereiding

Voordat daadwerkelijk met de verstevigingswerkzaamheden wordt begonnen, worden met pontons hangstijgers onder de brug aangebracht. Tijdens deze werkzaamheden worden onder andere gasmetingen uitgevoerd om de veiligheid van de medewerkers te kunnen garanderen. Na het realiseren van de stijgers worden vluchtgaten aangebracht in de liggers zodat de verstevigingswerkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd. Hierna worden de locatie gereinigd en vrij gemaakt van conservering en chroom-VI. 

Een beheerst project

Door de korte opstarttijd voor de uiteindelijke uitvoering is beheersing op o.a. de aspecten veiligheid, kwaliteit, aantoonbaarheid, planning en financiën erg belangrijk om het project succesvol uit te voeren. Het beheersingsteam van PACER ligt de focus voornamelijk op kwaliteit en aantoonbaarheid. Één van onze adviseurs is verantwoordelijk voor VISE (Relatics). VISE wordt ingericht met alle contracteisen uit de tekeningen zodat het eenduidig aantoonbaar is dat de werkzaamheden juist zijn uitgevoerd. Een andere PACER adviseur heeft het documentenbeheer ingericht en is de rechter hand van de Manager Projectbeheersing. Hij houdt zich bezig met coördinatie over D.A.T. (Digitaal aantonen en traceren), VISE, risico’s en afstemming tussen de verschillende teams. Daarnaast heeft één van onze auditors een interne-audit uitgevoerd op het inkoopproces van de bouten en van de essentiële onderdelen van het ontwerp.

Odoo tekst en afbeelding blok
Odoo tekst en afbeelding blok