Projectupdate Omgevingsmanagement bij de A4

Hinder beperken door uitgebreide omgevingscommunicatie

Odoo afbeelding en tekstblok
Een bijzondere aanpak

Sinds juli 2014 sluit onze PACER Adviseur Omgeving stukken snelweg af voor grootschalige onderhoudswerkzaamheden bij het project “WNZ-B-Wegen” van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid. In mei en juni van dit jaar werd er gedurende drie weekenden gewerkt aan de A4 tussen Hoogmade en Roelofarendsveen. Vooraf was dit werk aangemerkt als een werk in de allerhoogste hindercategorie (meer dan 60 minuten vertraging) en aan het team Omgeving de taak om “alles uit de kast te halen” om een herhaling van 2009 te voorkomen.

In 2009 was de A4 richting Amsterdam voor het laatst volledig afgesloten en tijdens die afsluiting ontstonden er zeer lange files en kwam het gehele wegennet vast te staan. Dat wilde Rijkswaterstaat niet nog eens laten gebeuren en daarom hebben we iets gedaan wat we in Nederland niet vaak doen: op het moment dat er werd gewerkt op de rijbaan richting Amsterdam, werd al het verkeer richting Amsterdam over de rijbaan richting Den Haag geleid. Verkeer naar Den Haag kon daardoor geen gebruik maken van de A4 en moest (grootschalig) worden omgeleid. Om deze bijzondere aanpak bij het publiek bekend te maken, was flink wat publieksvoorlichting nodig. Gelukkig was er dankzij de taakstelling “alles uit de kast” meer financiële ruimte om flink op communicatie in te kunnen zetten.

Uitgebreide omgevingscommunicatie voor het gewenste effect

Naast de binnen Rijkswaterstaat gebruikelijke vooraankondigingsborden, factsheet, krantenadvertentie en website zijn er een aantal aanvullende middelen ingezet om zo veel mogelijk mensen zo goed mogelijk te kunnen informeren en attenderen. Zo is er een infographic opgesteld met alle omleidingsroutes en is er een flyer in 23 talen gemaakt die werd verspreid bij de tankstations. Daarnaast heeft het team Omgeving via de app Flitsmeister pushberichten gestuurd naar de gebruikers van de A4 en hebben de VerkeersInformatieDienst (VID) en de ANWB extra aandacht besteed aan de werkzaamheden. Ook is actief de pers benaderd hetgeen heeft geleid tot diverse nieuwsberichten en een reportage vanuit het werkvak voor TV-West.

Achteraf is nauwelijks nog vast te stellen welk van deze middelen een doorslaggevende rol heeft gespeeld maar feit is dat het totale pakket aan maatregelen het gewenste effect heeft gehad. De hinder bleef beperkt tot een constante 30 minuten vertraging en verkeerstellingen laten zien dat zo’n 500 voertuigen per uur hebben gekozen voor de lange (maar snellere) omleidingsroute via Utrecht. Ook het aantal klachten dat binnenkwam bij de informatielijn van Rijkswaterstaat viel uiteindelijk reuze mee. En de hinder die overbleef was precies genoeg om te voorkomen dat mensen gingen klagen dat ze voor niks waren omgereden en om een voldoende afschrikwekkend effect te hebben voor de weekenden die nog zouden volgen. Al met al een geslaagde aanpak!

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen


Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen