Projectupdate Project B30

Bezoek Renovatieproject Bezuidenhoutseweg 30

Het samenbrengen van oud en nieuw...

Vrijdag 12 februari hebben een aantal PACERS een kijkje mogen nemen bij het indrukwekkende renovatieproject aan het pand B30 in Den Haag waarbij PACER betrokken is op het gebied van risicomanagement.

Voor de renovatie werd het rijksmonument B30 gebruikt door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). In het begin van 2012 is door het Rijksvastgoedbedrijf het project PPS B30 aanbesteed als een DBFMO-contract om B30 te transformeren naar een denktank van de rijksoverheid.

Duurzaamheid heeft een hoge prioriteit bij dit project. Naast het nastreven van een hoog energie label en energieprestatienorm van het gebouw wordt er ook tijdens de bouw en nazorg nadrukkelijk gelet op het verduurzamen van het gebouw. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de BREEAM-methodiek.

BREEAM is een certificeringsmethode waarbij tijdens de verschillende fasen van een bouwproject punten kunnen worden gescoord voor verschillende onderdelen zoals afvalscheiding, waterbesparing, materiaal gebruik, transport, gezondheid, etc. Vanuit deze verschillende aspecten kan uiteindelijk een percentage worden berekend voor het gebouw. 

Op deze manier kunnen verschillende gebouwen (in Nederland) worden vergeleken met elkaar.

12-feb-2016 PACER op projectbezoek bij project B30


Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

 

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

 

 

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen