Projectupdate Ruimte voor de Nederlandse rivieren

Hoog water in januari

In januari heeft Nederland te maken gehad met meerdere hoogwatergolven. Op woensdag 10 januari bereikte de Rijn de hoogste stand bij Tolkamer, 14,64 m NAP. Normaal tijdens deze periode van het jaar is de waterstand hier ongeveer 12 m NAP. Op het hoogste punt stroomde ongeveer 7 miljoen liter water per seconde ons land binnen. Terwijl op Westraven in alle rust werd gewerkt aan de afronding van het programma Ruimte voor de Rivier, was het buiten een grote hectiek van media, dronefilmpjes, helikoptervluchten met de minister en interviews op radio en tv. Dit was de eerste keer dat de ruim 30 afgeronde maatregelen een hoogwater kregen te verwerken, wat voor de nodige aandacht zorgde. Naast dat alle aandacht natuurlijk tot veel positieve reacties heeft geleid, resulteerde het hoge water voornamelijk voor prachtige filmpjes en foto´s waarvan onze risicomanager van PACER graag enkele met jullie wil delen.

Ondanks het hoogwater begin januari en de tweede en derde hoogwatergolf eind januari, was dit nog lang niet de beslissende test voor dit omvangrijke programma. Met alle voorbereidingen die zijn getroffen afgelopen jaren kan Nederland zelfs twee keer zoveel water aan als tijdens het hoogwater van januari. Voor het programma ligt nu de grootste uitdaging om alles netjes af te ronden, alle open eindjes goed te beleggen en vooral de grote hoeveelheid kennis die is opgedaan goed door te geven binnen de sector. Deze missie gaat nog veel tijd kosten, maar de motivatie is groot. Want zoals Bert Wagendorp het zegt in zijn column in de Volkskrant:

“Je zou wensen dat we zo’n plan, Ruimte voor de Rivier, ook op andere segmenten van de samenleving zouden loslaten, dat we daar de problemen even rationeel zouden aanpakken. Flexibel en intelligent; judo, geen boksen. Het grootste wonder van Ruimte voor de Rivier was dat het hele monsterproject binnen afgesproken tijd en budget werd voltooid: er is zelfs vijftig miljoen over.”