Projectupdate Stormvloedkering Ramspol

Integraal Risicomanagement bij de stormvloedkering

De grootste balgstuw ter wereld 

De Stormvloedkering Ramspol (hierna SVKR) beschermt Noordwest-Overijssel tegen overstromingen. Bij hoogwater sluit de SVKR het Zwarte meer van het Ketelmeer. De SVKR bestaat uit drie balgen van een zwaar en zeer sterk rubberdoek, die opgeblazen zo’n 10 meter hoog en 80 meter lang wordt. Dit wordt ook wel een balgstuw genoemd. Nu is deze stormvloedkering een extra uniek object omdat het de grootste balgstuw in de wereld is. Ook is deze kering niet door Rijkswaterstaat gebouwd.

Bij de SVKR is PACER verantwoordelijk voor verschillende projectbeheersingstaken.
Integraal Risicomanagement

Sinds de overdracht van de SVKR van het Waterschap Groot Salland naar Rijkswaterstaat in 2014 wordt er gewerkt aan de integratie binnen Rijkswaterstaat. De eerste stappen zijn gezet voor de implementatie van Rijkswaterstaat methoden en standaarden. Voor het verkrijgen van inzicht op de effecten van risico’s en de relatie met de faalkans is het initiatief Integraal Risicomanagement gestart. Hierbij worden risico’s met een effect op meerdere actoren besproken met de juiste stakeholders en niet enkel gedeeld binnen het Integraal Projectmanagement (IPM) team. Zo geeft deze koppeling tussen projectbeheersing en probabilistisch onderhoud inzicht op de relatie tussen risicomanagement en asset management. 

Om een verbinding te kunnen maken tussen de risico’s en de prestatie van de kering inclusief de traceerbaarheid hiervan, is het van belang een koppeling te maken tussen de projectrisico’s en de faalkans van de stormvloedkering. De totstandkoming van deze koppeling is een iteratief proces waarmee begin 2016 is begonnen. Deze koppeling is gemaakt aan de hand van een uitbreiding op de faalkans-driehoek met een ring van projectrisico’s. Dit geeft een transparant beeld welke risico’s effect hebben op welke stakeholders en wat de relatie is met de faalkans.

Na een afweging tussen projectrisico’s en prestatierisico’s zijn de juiste beheersmaatregelen (aantoonbaar) te initiëren en bij de juiste actor te beleggen.

De volgende stappen zijn inmiddels ondernomen:

  • Koppelen van projectrisico’s aan Probabilistisch Beheer & Onderhoud (ProBO) hoofdprocessen: onderhoud, ondersteuning en operationeel;

  • Differentiatie naar ProBO subprocessen: mens, methode en middelen;

  • Identificeren welke risico’s een effect hebben op welke stakeholders;

  • Verkennende overleggen met de verschillende interne actoren.

Hiernaast zijn onze adviseurs bij PACER bezig het proces Integraal Risicomanagement verder in te richten en af te stemmen binnen zowel District, Programma's Projecten en Onderhoud (PPO) als Verkeer- en Watermanagement (VWM) met als doel het presenteren van een gedragen proces in augustus 2016. Integraal Risicomanagement staat nog in de kinderschoenen en zal na additionele input van de verschillende stakeholders evolueren naar een efficiënt proces dat meer inzicht geeft in de relatie tussen projectrisico’s en de faalkans. Om het consolidatieniveau van de ProBO werkwijze te bereiken dient er nog een aantal belangrijke stappen te worden gezet, waarvan Integraal Risicomanagement er één zal zijn.

Odoo tekst en afbeelding blok
Odoo tekst en afbeelding blok