Projectupdate Stuw Grave

Close-up Herstelwerkzaamheden

Aanvaring stuwcomplex Grave

Donderdag 29 december 2016 omstreeks 19:30 uur is in dichte mist een binnenvaartschip (geladen met benzeen) door de gesloten stuw in Grave gevaren. Hierbij is een deel van de stuw beschadigd geraakt. Deze beschadiging zorgt voor een waterpeil verlaging (bijna 3 meter) in de Maas waardoor scheepvaartverkeer onmogelijk werd en woonboten scheef kwamen te hangen.

Het stuw- en sluizencomplex Grave maakt onderdeel uit van het onderhoudscontract Limburg Nat van VIVO (VolkerInfra & Van Oord). Rijkswaterstaat, VolkerInfra en Van Oord werken nauw samen om de beschadigde stuw te herstellen.

First things first

De stuw bij Grave zorgt voor stuwing van het water in de Maas tussen Sambeek en Grave. Met het doorvaren van de stuw wordt deze functie niet meer vervuld. Na een analyse van verschillende tijdelijke maatregelen is uiteindelijk gekozen voor een breukstenen dam achter de stuw (benedenstrooms). Van Oord heeft deze werkzaamheden uitgevoerd. De dam bestaat uit verschillende formaten breuksteen die er voor zorgen dat de waterstand hetzelfde is als voor de aanvaring (7,9 meter + NAP).

Definitief herstel

VolkerRail voert de herstelwerkzaamheden in opdracht van VIVO uit. Er is gestart met een eerste inventarisatie van de schade. Uit onderzoek is gebleken dat er 5 jukken en 15 schuiven beschadigd zijn geraakt door de aanvaring (zie afbeelding hiernaast). Twee jukken en 9 schuiven zijn dermate beschadigd dat zij helemaal vervangen moeten worden. De overige delen worden gerepareerd.

De brug is op een aantal plaatsen licht beschadigd. Hiervoor is klein ijzerwerk vervangen en zijn een aantal klinknagels (deze nostalgische methode wordt nog steeds toegepast) opnieuw aangebracht. Ook de steunberen waar de jukken tegenaan steunen zijn onderzocht. Dit onderzoek is uitgevoerd vanuit de droogzetkuip. Er zijn geen schades waargenomen tijdens het testen van de steunberen, hierdoor worden de steunberen niet vervangen.

Odoo tekst en afbeelding blok

Bij gereed komen van deze herstelwerkzaamheden worden de jukken en schuiven weer op hun definitieve locatie gemonteerd waarna het testen kan plaatsvinden. Hierna is de stuw weer operationeel en zijn de werkzaamheden afgerond.

Een dynamisch project

Binnen een klein projectteam is PACER verantwoordelijk voor de beheersing van het project over de gehele breedte. De werkzaamheden zijn onder andere gericht op het definiëren van de eisen voor het nog op te stellen contract. Deze eisen worden afgeleid en in VISE (Relatics) beheerd. De inrichting, het beheer en het uiteindelijke opleveren van het project wordt door één van onze Systems Engineers verzorgd. De procescoördinator van PACER houdt zich bezig met risicomanagement, inkoop en afstemming met partners, documentbeheer, afwijkingenbeheer, audits, planning en opleveren.

 De korte voorbereidingsperiode, de krappe uitvoeringsplanning en de nauwe samenwerking tussen OG en ON zorgen voor een dynamisch project waar wij met plezier aan bijdragen. 
 Bekijk de officiële website bij Rijkswaterstaat: https://www.rws.nl/water/vaarwegenoverzicht/maas/aanvaring-stuwcomplex-grave/index.aspx