Projectupdate Versterking Houtribdijk

Een 26 kilometer lange waterkering

Het project Versterking Houtribdijk draagt zorg voor de waterveiligheid in Nederland. De Houtribdijk, die het Markermeer van het IJsselmeer splitst, loopt van Enkhuizen tot Lelystad. Het beheer van de Houtribdijk is in handen van Rijkswaterstaat. Van deze 26 kilometer lange waterkering voldoet 23 kilometer niet meer aan de veiligheidsnorm van de Waterwet. Daarom wordt de Houtribdijk versterkt. Dit gebeurt op twee manieren: met een bekleding van vol en zat gepenetreerd breuksteen en met zand volgens het building with nature concept.

Vol en zat gepenetreerd breuksteen

De kant van Lelystad wordt helemaal opnieuw in het steen gezet. Daaroverheen wordt een laag asfalt gegoten om het geheel goed stevig in te pakken tegen de klappen van stormgolven. Deze technische oplossing wordt vol en zat gepenetreerd breuksteen genoemd. Het resultaat is een nagenoeg onderhoudsvrij, zeer robuust en kenmerkt zich als een zwarte lijn in het landschap. 

Building with nature 

Bij de kant van Enkhuizen wordt het zogeheten building with nature concept gehanteerd. Tegen de dijk in het Markermeer en IJsselmeer wordt een vooroever opgespoten met zand. Er ontstaat min of meer een reusachtig strand dat werkt zoals de duinen langs de kust. Langzaamaan zullen golven door afslag het zand aanvreten. Om het geheel te beschermen en de onderhoudsinspanning te beperken, worden in het Markermeer strekdammen aangelegd. 

Naast het versterken van de Houtribdijk wordt er voor dit project ook een natuurgebied ontwikkeld halverwege de dijk met zandplaten, slikvelden en rietoevers. Daarnaast wordt de geleiderail vervangen en een nieuw watersportstrand voor kite- en windsurfers opgespoten nabij Lelystad.   

Odoo afbeelding en tekstblok

Startsignaal versterking Houtribdijk

Op donderdag 21 september is het startsignaal gegeven voor de combinatie Houtribdijk, bestaande uit Boskalis/Van Oord, voor de realisatie van de versterking. Zoals te zien is op de foto gebeurde dit door het storten van de eerste tonnen breuksteen bij Lelystad. De Houtribdijk beschermt grote delen van Nederland tegen hoog water. In dit filmpje wordt de versterking in een notendop uitgelegd.


Definitieve gunning

Vlak voor de kerst 2016 vond het voornemen tot gunning aan de combinatie Boskalis/Van Oord plaats. Na het doorlopen van de Alcatelperiode is een intensieve onderbouwingsfase conform de Best-Value prestatie inkoop ingegaan. In de onderbouwingsfase worden de belangrijkste delen van de aanbesteding uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. In deze fase was onze PACER adviseur betrokken bij het doorgronden van de tenderontwerpen. Het gezamenlijk vaststellen van realistische aannames om de werkzaamheden uit te voeren is ook een belangrijk eindproduct geweest in deze fase. Samen met de technisch adviseurs van Rijkswaterstaat en de combinatie Houtribdijk is zo de aanbieding geconcretiseerd en kon op 22 maart de definitieve opdracht worden gegund.  

Ontwerpproces

Na de definitieve gunning ging de voorbereiding dan echt van start waarin het ontwerpproces de boventoon heeft gevoerd. Omdat de dijk grofweg met twee technisch verschillende oplossingen wordt versterkt, is het ontwerp daarmee een paralleltraject voor een zandige discipline en een ontwerpteam voor harde constructies. Dit zorgt er voor dat de Technisch Manager en de technisch adviseur van PACER continu moeten schakelen tussen zand- en steenissues maar dus ook tussen verschillende specialistische adviseurs (zowel van Rijkswaterstaat als de combinatie Houtribdijk).  

Het parallelle ontwerptraject door de zandige discipline en het ontwerpteam voor harde constructies kent verschillen in procesaanpak. Onze PACER adviseur coördineert beide processen. De zandige oevers hebben een innovatief karakter. Dit vereist een nadere uitwerking door de combinatie Houtribdijk. Omdat de materie voor deze omstandigheden vernieuwend is, is er voor gekozen om gezamenlijke ontwerpsessies te houden tussen de combinatie Houtribdijk en Rijkswaterstaat om alle expertise te benutten.  

Het proces in het ontwerptraject voor de harde constructie is anders. De harde bekleding (i.e. het gebruik van breuksteen) heeft in het contract minder ontwerpvrijheid, waardoor met name het optimaliseren van het logistieke uitvoeringsproces belangrijk is geweest.  

Inmiddels is de daadwerkelijke uitvoering inmiddels gestart en dat levert mooie beelden op!