Vacature (vervangingsvraag)

Adviseur Risicomanagement/Projectbeheersing voor 16 uur per week

Aanleiding voor deze vacature

Ter vervanging voor een van onze adviseurs zoeken wij adviseur risicomanagement/projectbeheersing voor minimaal 8 maanden voor 16 uur per week met optie tot verlenging.

Een korte omschrijving zie je hieronder.


Versterk jij ons team?

Neem dan contact op met ons via mail of telefoon!

Contactpersoon voor deze opdracht is Jelleke de Vries (Human Resources) 030 241 65 24 / sollicitaties@pacer.nl

De voornaamste werkzaamheden binnen deze functie zijn:

  • Integraal risicomanagement; in deze rol sta je als risicomanager tussen het projectteam (PPO) en het district (beheerder). Vanuit de SVKR hebben we te maken met een faalkans. Faalkans risico’s zijn risico’s die het functioneren van de kering negatief kunnen beïnvloeden. Deze risico’s worden aangeleverd door de faalkansmanager (o.a. via de faalkansrapportage). Er dient gestuurd te worden op de top risico’s die impact hebben op de faalkans. Hiervoor heb je afstemming binnen het projectteam en het district en schuif je eens per maand aan bij het Probabilistisch Beheer en Onderhoud overleg (ProBO). De risico’s worden in een afzonderlijk dossier gelogd en beheerst. Naast het in kaart brengen van de faalkansrisico’s heb je ook een sturende functie in de beheersing van deze risico’s. Uiteraard gebeurt dit alles met het in oog houden van de raakvlakken met andere disciplines/werkzaamheden vanuit het project (o.a. raakvlakken met het reguliere risicomanagement proces).

  • Coördinator Groene Kamer (VTW proces); als coördinator van de Groene Kamer ben je verantwoordelijk voor het organiseren van de Groene Kamer overleggen incl. de voorbereiding hierop. Hiervoor dien je de bespreekpunten (VTW’s/issues/verbetervoorstellen) op te halen bij de betreffende teamleden om zo tot een agenda voor het overleg te komen. Tijdens de Groene Kamer treedt je op als facilitator van het overleg en ben je verantwoordelijk voor de uitwerking hiervan. De uitgezette acties worden door jou gemonitord en je hebt een aansturende/signalerende functie richting de projectteamleden v.w.b. de benoemde acties.

  • Interne kwaliteitsborging; op basis van de projectrisico’s bepalen wat de kritische processen en risico’s zijn en hier vanuit IKB een toetsplan incl. toetsplanning voor opstellen. Ook behoort hierbij het zelfstandig uitvoeren van de interne audits, de resultaten uitwerken en het benoemen van verbetervoorstellen.

  • Rechterhand MPB; Als rechterhand van de MPB’er ondersteun en adviseer je hem/haar op alle projectbeheersingsaspecten. 

  • Aanspreekpunt voor het reguliere risicomanagement; dit wordt als product uitgevoerd door een andere externe partij. Bij vraagstukken op het gebied van risicomanagement als adviseur hierin meedenken en adviseren.