Omdat planning ook
gewoon een vak is.


Integratie van 10 prestatiecontracten

Vanuit de ambitie om 10 onderhoudscontracten te bundelen, ontdekte Rijkswaterstaat dat de beoogde contracten niet op dezelfde datum afliepen.

Door het opstellen van diverse contractverlengingen zorgde PACER ervoor dat de 10 prestatiecontracten wél gelijktijdig zouden aflopen en dat een geplande integratie kon starten.

In samenwerking met Rijkswaterstaat heeft PACER de projectorganisatie samengesteld die zich gaat richten op het aanbesteden van de 10 prestatiecontracten. Drie PACER adviseurs, één projectleider en één assistent projectleider en één contractleider, werkten hierbij binnen het bestaande contractteam dat dagelijks druk bezig is om de lopende gang van zaken bij de onderhoudswerkzaamheden te coördineren.


Onze 80-20 filosofie


Binnen PACER doorloopt elke medewerker een continu opleidingstraject. Dit betekent dat iedere medewerker binnen PACER volgens een samengestelde opleiding één dag per week gedurende het hele jaar tijd besteedt aan zijn/haar kennisontwikkeling. Dit gebeurt individueel, in samenwerking met andere medewerkers of door het oefenen van het geven van presentaties en cursussen intern of extern.

Door deze intensieve wijze van kennisdeling en ontwikkeling versterkt iedere PACER medewerker zijn/haar kennis in de strategische vakgebieden van PACER.


Wij zijn PACER