Omdat planning ook
gewoon een vak is.


   Ontwerpcoördinator A4DS

   Na vele jaren van discussie werd het ‘ontbrekende’ stuk van de A4 tussen Den Haag en Rotterdam uiteindelijk toch aangelegd. PACER volgde het project vanaf de planstudiefase tot oplevering.

   Om de aannemerscombinatie zoveel mogelijk duidelijkheid te geven over het contract spande de ontwerpcoördinator van PACER zich dagelijks in. Immers, alleen als het contract duidelijk en werkbaar is voor beide partijen kan het project een succes worden.

   Toch leuk als je werk direct invloed heeft op Google Maps?


   Onze 80-20 filosofie


   Binnen PACER doorloopt elke medewerker een continu opleidingstraject. Dit betekent dat iedere medewerker binnen PACER volgens een samengestelde opleiding één dag per week gedurende het hele jaar tijd besteedt aan zijn/haar kennisontwikkeling. Dit gebeurt individueel, in samenwerking met andere medewerkers of door het oefenen van het geven van presentaties en cursussen intern of extern.

   Door deze intensieve wijze van kennisdeling en ontwikkeling versterkt iedere PACER medewerker zijn/haar kennis in de strategische vakgebieden van PACER.


   Wij zijn PACER