Gaat u kopje onder in
nieuwe contractvormen?


   Baggeronderhoudscontracten zoute vaarwegen

   Rijkswaterstaat is landelijk verantwoordelijk voor vele kilometers aan hoofdvaarwegennet. De Nederlandse economie is afhankelijk van de bevaarbaarheid van deze natte snelwegen.

   Rijkswaterstaat dienst Zee en Delta draagt de zorg voor het op diepte houden van de vaarwegen. Van de economisch belangrijke zeetoegangen Rotterdam en IJmuiden, tot de regionale havens aan de Westerschelde en de dynamiek van de Waddenzee.

   Het onderhoud wordt in meerdere percelen op de markt gezet voor een periode van 4 jaar. PACER is gevraagd om systems engineering te implementeren en het nieuwe contract middels systems engineering op te stellen: van klantvraag tot vraagspecificatie.

   De diversiteit aan stakeholders door het land heen maakt traceerbaarheid van de klantvraag essentieel voor een goed onderbouwd contract. De regionaal specifieke eisen zijn gestructureerd samengevoegd met de breder geldende eisen. Hierdoor zijn de contracten eenduidig en herkenbaar opgebouwd. Ook met de samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam is deze lijn doorgetrokken.   Het is uiteindelijk aan de marktpartijen om de vaarwegen voor 4 jaar op diepte en breedte te houden. Verschillende middelen worden ingezet om dit te waarborgen. Voorbeelden hiervan zijn de grootste sleephopperzuigers die ingezet worden voor de zeemond nabij Rotterdam en een kraanschip op ponton doet dienst om de haven van Ameland weer geschikt te maken voor het recreatieseizoen.

   Spoedinzet voor onverhoopt geconstateerde verontdiepingen zijn daarnaast opgenomen om onvoorziene omstandigheden te lijf te gaan. Al deze facetten zijn middels systems engineering vanuit de regiobeheerder de markt opgezet.

   Onze 80-20 filosofie


   Binnen PACER doorloopt elke medewerker een continu opleidingstraject. Dit betekent dat iedere medewerker binnen PACER volgens een samengestelde opleiding één dag per week gedurende het hele jaar tijd besteedt aan zijn/haar kennisontwikkeling. Dit gebeurt individueel, in samenwerking met andere medewerkers of door het oefenen van het geven van presentaties en cursussen intern of extern.

   Door deze intensieve wijze van kennisdeling en ontwikkeling versterkt iedere PACER medewerker zijn/haar kennis in de strategische vakgebieden van PACER.


   Wij zijn PACER