Gaat u kopje onder in
nieuwe contractvormen?


   Implementatie en coaching SCB

   Rijkswaterstaat Noordzee kwam met Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) in aanraking tijdens het project Markeren naar de Markt.

   Vragen die het bij betrokken medewerkers opriep:

   1) Wat houdt het in en hoe voer je het uit?
   Omdat het een redelijke cultuuromslag is, hebben ze hulp ingeroepen van PACER. PACER heeft Rijkswaterstaat Noordzee vervolgens begeleid bij het opzetten en uitvoeren van de toetsen. Met goed resultaat, want op 5 oktober 2011 werden certificaten voor SCB aan de betrokken medewerkers uitgereikt.

   2) Nu is de begeleiding ten einde en wat heeft dat opgeleverd?
   Eén van de cursisten: ‘Het is zeer wijs dat we hieraan aan begonnen zijn. We hebben nu bij de aannemer in de keuken kunnen kijken en als je weet dat het in de keuken goed is, vertrouw je het eten dat je in het restaurant krijgt voorgeschoteld. Ook bij het project ZekerDuurzaam kunnen we het goed toepassen.’

   Projectinhoud:
   Coachen en begeleiden van het projectteam voor de contractbeheersing van het project Markering. Diverse cursussen over Risicogestuurde Systeemgerichte Contractbeheersing (R-SCB) waarbij de deelnemers in een masterclass setting de cursus volgen waarbij tegelijkertijd de eigen projectvraagstukken worden behandeld en als huiswerk worden meegegeven.


   Onze 80-20 filosofie


   Binnen PACER doorloopt elke medewerker een continu opleidingstraject. Dit betekent dat iedere medewerker binnen PACER volgens een samengestelde opleiding één dag per week gedurende het hele jaar tijd besteedt aan zijn/haar kennisontwikkeling. Dit gebeurt individueel, in samenwerking met andere medewerkers of door het oefenen van het geven van presentaties en cursussen intern of extern.

   Door deze intensieve wijze van kennisdeling en ontwikkeling versterkt iedere PACER medewerker zijn/haar kennis in de strategische vakgebieden van PACER.


   Wij zijn PACER