Gaat u kopje onder in
nieuwe contractvormen?


   Functioneel Specificeerder

   Het functioneel specificeren voor het project Renovatie Stuwen- en Sluiscomplexen Nederrijn en Lek (RSN) bestond voor een groot deel uit het beschrijven van de benodigde onderhoudsmaatregelen.

   In dit project was PACER verantwoordelijk voor het schrijfproces van de klant- en systeemeisenspecificatie en de vraagspecificatie eisendeel conform de UAVgC. Het doel van het project RSN was de complexen renoveren en voorzien van bediening op afstand.

   De complexen zijn gebouwd om bij Lobith de meer water richting de IJssel te sturen, zodat er meer zoet water het IJsselmeer in stroomt. Het gevolg van de Stuw bij Driel, die deze stroomverdeling regelt, is dat de Rijn benedenstrooms bij Amerongen en Hagestein ook stuwen nodig heeft om bevaarbaar te blijven.

   Kortom, een knap staaltje constructief en waterbouwkundig werk dat vernieuwing en het nodige onderhoud nodig heeft. Daarmee kan het weer op niveau komen van de huidige normen en richtlijnen.


   Onze 80-20 filosofie


   Binnen PACER doorloopt elke medewerker een continu opleidingstraject. Dit betekent dat iedere medewerker binnen PACER volgens een samengestelde opleiding één dag per week gedurende het hele jaar tijd besteedt aan zijn/haar kennisontwikkeling. Dit gebeurt individueel, in samenwerking met andere medewerkers of door het oefenen van het geven van presentaties en cursussen intern of extern.

   Door deze intensieve wijze van kennisdeling en ontwikkeling versterkt iedere PACER medewerker zijn/haar kennis in de strategische vakgebieden van PACER.


   Wij zijn PACER