Omdat planning ook
gewoon een vak is.


Kwaliteitsmanagement

Het waarborgen van de kwaliteit van het projectmanagementsysteem voor het project Uitbreiding derde Kolk Prinses Beatrixsluis wordt onder andere gedaan door het uitvoeren van interne audits.

De kwaliteitsmanager van PACER beheerst alle processen – van technische processen tot omgevings- en projectmanagement.

Zij is tevreden wanneer alle projectmedewerkers elkaar vinden op het juiste moment met de juiste informatie.


Onze 80-20 filosofie


Binnen PACER doorloopt elke medewerker een continu opleidingstraject. Dit betekent dat iedere medewerker binnen PACER volgens een samengestelde opleiding één dag per week gedurende het hele jaar tijd besteedt aan zijn/haar kennisontwikkeling. Dit gebeurt individueel, in samenwerking met andere medewerkers of door het oefenen van het geven van presentaties en cursussen intern of extern.

Door deze intensieve wijze van kennisdeling en ontwikkeling versterkt iedere PACER medewerker zijn/haar kennis in de strategische vakgebieden van PACER.


Wij zijn PACER