Gaat u kopje onder in
nieuwe contractvormen?


   Lessons Learned toetsen van Vraagspecificaties Eisendeel

   Tussen februari 2006 en mei 2008 zijn bij het stelselmatig toetsen van Vraagspecificaties Eisendeel bij Rijkswaterstaat veel ervaringen opgedaan.

   Deze ervaringen zijn op een rijtje gezet en geanalyseerd. Daarna is besloten om de lessen met elkaar te delen.

   Om niet nog een keer een theorieboek vanuit de discipline systems engineering te schrijven, heeft PACER een aantal van deze lessen samengevat in een praktische boekvorm ter ondersteuning van de projectteams van Rijkswaterstaat.

   Na het formuleren van de opdracht en het uitvoeren van het onderzoek werd uiteindelijk het boekje “Lessons Learned toetsen van Vraagspecificaties” geschreven.

   De gedrukte oplage omvatte 1750 exemplaren en digitaal is het vanaf de website www.leidraadse.nl zeer veel gedownload.

   Het boekje wordt veelvuldig gebruikt. In 2009, bijvoorbeeld, heeft NL Ingenieurs er een summerschool over gehouden.

    


   Onze 80-20 filosofie


   Binnen PACER doorloopt elke medewerker een continu opleidingstraject. Dit betekent dat iedere medewerker binnen PACER volgens een samengestelde opleiding één dag per week gedurende het hele jaar tijd besteedt aan zijn/haar kennisontwikkeling. Dit gebeurt individueel, in samenwerking met andere medewerkers of door het oefenen van het geven van presentaties en cursussen intern of extern.

   Door deze intensieve wijze van kennisdeling en ontwikkeling versterkt iedere PACER medewerker zijn/haar kennis in de strategische vakgebieden van PACER.


   Wij zijn PACER