Onze opdrachtgevers

PACER werkt jaarlijks mee aan ca. 50 projecten

PACER vertegenwoordigt daarbij grote en minder grote bedrijven aan zowel opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde. Hieronder vindt u een greep uit ons projectbestand. Vragen kunt u sturen naar info@pacer.nl.

Referenties bij Gemeenten en Provincies

Demo logo
Demo logo
Demo logo
Demo logo
Demo logo
Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen
Projectmanagement bij project DoorStroom Station Utrecht (DSSU)
De sporen rond Utrecht Centraal zijn vernieuwd en rechtgetrokken. Een complexe klus waarbij er van 186 wissels naar 60 werd gegaan. Daardoor is er meer ruimte voor treinen, die nu met een hogere snelheid het station in- en uit kunnen rijden. Ook de perrons kregen een opknapbeurt. Hiervoor verzorgde PACER het projectmanagement.  
Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen
Contractmanagement bij RWS WNZ

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid is integraal verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en aanleg van snelwegen en hoofd-vaarwegen in de provincie Zuid-Holland. Een onderdeel hiervan is het onderhouden van sluizen en beweegbare bruggen die binnen dit gebied vallen.

PACER vervult diverse rollen in het contractmanagement team tijdens de aanbesteding, waaronder de rollen contractmanager en contractschrijver.

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen
Risicomanagement bij project B30

B30, oftewel, Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag, is sinds 26 september hét kenniscentrum van de overheid. PACER vervulde bij dit enorme renovatieproject in de realisatiefase en de overdrachtsfase van het project het risicomanagement en de afhandeling van VTW’s.

Opdrachtgevers en Opdrachtnemers in GWW sector

Demo logo
Demo logo
Demo logo
Demo logo
Demo logo
Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen
Rijkswaterstaat Raamovereenkomst Multidisciplinair

In 2016 heeft de combinatie Sweco – PACER de raamovereenkomst Projectbeheersing getekend met Rijkswaterstaat voor het perceel ‘Multidisciplinaire producten’.

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen
Diverse rollen bij project Uithoflijn en SUNIJ lijn

PACER werkt sinds 2015 in diverse rollen bij de tramlijnen Uithoflijn en SUNIJ. De rollen die PACER hierbij vervulde zijn wisselend de rol van contractschrijver, requirements engineer, systems engineer en technische adviseurs.

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen
Integraal Risicomanagement op de Stormvloedkering Ramspol

Bij de stormvloedkering in Ramspol is PACER verantwoordelijk voor verschillende projectbeheersingstaken. Nu is deze stormvloedkering een extra uniek object omdat het de grootste balgstuw in de wereld is, die bij hoogwater het Zwarte meer van het Ketelmeer afsluit.  

Ingenieurs- en adviesbureaus

Demo logo
Demo logo
Demo logo
Demo logo
Demo logo