Gaat u kopje onder in
nieuwe contractvormen?


   Programma Sluizen

   Het Programma Sluizen bestaat uit zes verschillende sluizenprojecten van Rijkswaterstaat waarvan vijf door middel van een Design Build Finance and Maintain-contract (DBFM) op de markt zijn gezet.

   Gezien de beperkte ervaring van Rijkswaterstaat met natte DBFM-contracten heeft hij er voor gekozen de projecten binnen dit programma opeenvolgend uit te vragen. Op deze manier kan zowel de markt als Rijkswaterstaat leerervaring opdoen.

   PACER was verantwoordelijk voor het structureren van de activiteiten binnen dit programma. Daarnaast begeleidde PACER het proces van de klant- en systeemeisenspecificatie tot outputspecificatie, waarbij ook de kaders van LBB voor “natte” projecten voor het eerst werden geïmplementeerd. Voor het project Verbreding Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis ondersteunde PACER de budgettaire inpassing van het project en assisteerde bij het toezicht op de planning, raming, risico’s en activiteiten.

   Momenteel is PACER nog verantwoordelijk voor het kwaliteitsmanagement van het project Verbreding Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis en dragen wij bij aan het opstellen van de technische specificaties van de sluizen.

    

    


   Onze 80-20 filosofie


   Binnen PACER doorloopt elke medewerker een continu opleidingstraject. Dit betekent dat iedere medewerker binnen PACER volgens een samengestelde opleiding één dag per week gedurende het hele jaar tijd besteedt aan zijn/haar kennisontwikkeling. Dit gebeurt individueel, in samenwerking met andere medewerkers of door het oefenen van het geven van presentaties en cursussen intern of extern.

   Door deze intensieve wijze van kennisdeling en ontwikkeling versterkt iedere PACER medewerker zijn/haar kennis in de strategische vakgebieden van PACER.


   Wij zijn PACER