Omdat planning ook
gewoon een vak is.


Projectmanagement

Projecten in alle sectoren kennen een eigen wijze waarop het projectmanagement wordt uitgevoerd. Doordat PACER zich stelselmatig in de werkwijze van de opdrachtgevers verdiept, hebben wij nu zoveel kennis dat wij geregeld worden gevraagd ook hun complexere vraagstukken op te pakken.

Onze expertise binnen projectmanagement richt zich o.a. op:

  • Projectmanagement
  • Omgevingsmanagement
  • Werkpakketmanagement (WBS)
  • Scope management
  • Planning, incl. probabilistische planningen
  • Technisch projectmanagement, o.b.v. Systems Engineering

Referentieprojecten

Hieronder vindt u een overzicht van onze recente projecten waarin de expertise projectmanagement centraal stond. Heeft u vragen na het lezen één van deze artikelen dan beantwoorden wij ze graag. Stuur een email naar: info@pacer.nl

Enkele projectvoorbeelden

Integratie van 10 prestatiecontracten
Vanuit de ambitie om 10 onderhoudscontracten te bundelen, ontdekte Rijkswaterstaat dat de beoogde contracten niet op dezelfde datum afliepen.

Door het opstellen van diverse contractverlengingen zorgde PACER ervoor dat de 10 prestatiecontracten wél gelijktijdig zouden aflopen en dat een geplande integratie kon starten.

In samenwerking met Rijkswaterstaat heeft PACER de projectorganisatie samengesteld die zich gaat richten op het aanbesteden van de 10 prestatiecontracten. Drie PACER adviseurs, één projectleider en één assistent projectleider en één contractleider, werkten hierbij binnen het bestaande contractteam dat dagelijks druk bezig is om de lopende gang van zaken bij de onderhoudswerkzaamheden te coördineren.
Odoo tekst en afbeelding blok

Kwaliteitsmanagement
Het waarborgen van de kwaliteit van het projectmanagementsysteem voor het project Uitbreiding derde Kolk Prinses Beatrixsluis wordt onder andere gedaan door het uitvoeren van interne audits.

De kwaliteitsmanager van PACER beheerst alle processen – van technische processen tot omgevings- en projectmanagement.
Zij is tevreden wanneer alle projectmedewerkers elkaar vinden op het juiste moment met de juiste informatie.
Odoo tekst en afbeelding blok