Referentieprojecten

PACER momenteel werkt jaarlijks mee aan ca 50 projecten

PACER vertegenwoordigt daarbij grote en minder grote bedrijven aan zowel opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde. Hieronder vindt u een greep uit ons projectbestand. Vragen kunt u sturen naar info@pacer.nl.
Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Projectmanagement bij project DoorStroom Station Utrecht (DSSU)


 

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

Contractmanagement

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid integraal verantwoordelijk is voor onderhoud, beheer en aanleg van snelwegen en hoofd-vaarwegen in de provincie Zuid-Holland. Een onderdeel hiervan is het onderhouden van sluizen en beweegbare bruggen die binnen dit gebied vallen.

PACER vervult diverse rollen in het contractmanagement team tijdens de aanbesteding, waaronder de rollen contractmanager en contractschrijver.

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Risicomanagement

B30, oftewel, Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag, is sinds 26 september hét kenniscentrum van de overheid. PACER vervulde tijdens de realisatiefase en de overdracht van het project het risicomanagement en de afhandeling van VTW’s.

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Rijkswaterstaat Raamovereenkomst Multidisciplinair

In 2016 heeft de combinatie Sweco – PACER de raamovereenkomst Projectbeheersing getekend met Rijkswaterstaat voor het perceel ‘Multidisciplinaire producten’.

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

Diverse rollen bij project Uithoflijn en SUNIJ lijn

PACER wekt sinds 2015 in diverse rollen bij de tramlijnen Uithoflijn en SUNIJ. De rollen die PACER hierbij vervulde zijn wisselend de rol van contractschrijver, requirements engineer, systems engineer en technische adviseurs.

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Integraal Risicomanagement op de Stormvloedkering Ramspol

Bij de stormvloedkering in Ramspol is PACER verantwoordelijk voor verschillende projectbeheersingstaken. Nu is deze stormvloedkering een extra uniek object omdat het de grootste balgstuw in de wereld is, welke bij hoogwater het Zwarte meer van het Ketelmeer afsluit.

Wist je trouwens dat deze kering niet door Rijkswaterstaat is gebouwd?