Gaat u kopje onder in
nieuwe contractvormen?


   Schiphol Amsterdam Almere (SAA)

   Zowel de sterk groeiende economische bedrijvigheid rond Schiphol als de snelle uitbreiding van Almere hebben ertoe geleid dat de snelwegen in deze regio beruchte filelocaties zijn geworden.

   Schiphol – Amsterdam – Almere (SAA) bestaat uit vijf projecten die de doorstroming van deze verkeersader zal verbeteren door uitbreiding van het wegennet. Daarbij wordt rekening gehouden met de mens en omgeving.

   Sinds januari 2012 was PACER werkzaam voor Rijkswaterstaat Noord-Holland bij dit programma. Binnen SAA maakte PACER onderdeel uit van het systems engineering team en was programmabreed verantwoordelijk voor de Verificatie en Validatie.

   Het was een bijzonder interessante en uitdagende taak om te borgen dat een contract van een dergelijk megaproject volledig, eenduidig en consistent is.

    


   Onze 80-20 filosofie


   Binnen PACER doorloopt elke medewerker een continu opleidingstraject. Dit betekent dat iedere medewerker binnen PACER volgens een samengestelde opleiding één dag per week gedurende het hele jaar tijd besteedt aan zijn/haar kennisontwikkeling. Dit gebeurt individueel, in samenwerking met andere medewerkers of door het oefenen van het geven van presentaties en cursussen intern of extern.

   Door deze intensieve wijze van kennisdeling en ontwikkeling versterkt iedere PACER medewerker zijn/haar kennis in de strategische vakgebieden van PACER.


   Wij zijn PACER