Omdat planning ook
gewoon een vak is.


   Systems Engineering en Klanteisenspecificatie

   BXL 3.0 is een mooi waterbouwproject waarbij een derde kolk in de Beatrixsluis wordt aangelegd en de verbreding van het Lekkanaal wordt gerealiseerd.

   Het project is gelegen in het gebied Utrecht en is van excellente waarde door het gebruik van Strategische Omgevingsmanagement, Systems Engineering, Systeemgerichte Contractbeheersing in de planstudiefase, DBFM en Best Value Procurrement en natuurlijk de inzet van het projectteam zelf!

   PACER was verantwoordelijk voor de inzet van SE, het integreren hiervan in het projectproces en het ophalen en formuleren van de interne en externe klanteisen. Voor het formuleren van de klanteisen was het noodzakelijk eerst de processen en scope inzichtelijk te maken. Dat laatste is gebeurd door deze te visualiseren met behulp van een contextdiagram waarin het System of Interest is geïntegreerd.


   Onze 80-20 filosofie


   Binnen PACER doorloopt elke medewerker een continu opleidingstraject. Dit betekent dat iedere medewerker binnen PACER volgens een samengestelde opleiding één dag per week gedurende het hele jaar tijd besteedt aan zijn/haar kennisontwikkeling. Dit gebeurt individueel, in samenwerking met andere medewerkers of door het oefenen van het geven van presentaties en cursussen intern of extern.

   Door deze intensieve wijze van kennisdeling en ontwikkeling versterkt iedere PACER medewerker zijn/haar kennis in de strategische vakgebieden van PACER.


   Wij zijn PACER