Omdat planning ook
gewoon een vak is.


    Verificatie en Validatie bij Vijzelen van de Moerdijkbrug

    Het veilig en efficiënt vijzelen van een brug is een typische kwaliteit van de aannemer CT deBoer. In 2014 was deze aannemer verantwoordelijk voor onderhoudswerkzaamheden (o.a. het reviseren van de opleggingen) aan de Moerdijkbrug. Dit onderhoud vond plaats zonder het weg- en scheepvaartverkeer te hinderen.PACER ondersteunde CT deBoer in de voorbereidingsfase door te adviseren over het contract. Tijdens de onderhoudswerkzaamheden verleende PACER assistentie bij omgevingsmanagement (t.b.v. vergunningen en hinderbeperking).

    Taken waren onder andere:

    • inrichting van het verificatie en validatie management van de contract- en vergunningseisen;
    • traceerbaarheid brengen tussen de eisen (uit werkpakketten, vergunningen en contractdocumenten), het ontwerp en de uitvoering;
    • inrichten van het configuratiemanagement.

    Dit project – gebaseerd op een moderne contractvorm en vallend onder systeemgerichte contractbeheersing – is naar tevredenheid van opdrachtgever Rijkswaterstaat uitgevoerd.


    Onze 80-20 filosofie


    Binnen PACER doorloopt elke medewerker een continu opleidingstraject. Dit betekent dat iedere medewerker binnen PACER volgens een samengestelde opleiding één dag per week gedurende het hele jaar tijd besteedt aan zijn/haar kennisontwikkeling. Dit gebeurt individueel, in samenwerking met andere medewerkers of door het oefenen van het geven van presentaties en cursussen intern of extern.

    Door deze intensieve wijze van kennisdeling en ontwikkeling versterkt iedere PACER medewerker zijn/haar kennis in de strategische vakgebieden van PACER.


    Wij zijn PACER