Gaat u kopje onder in
nieuwe contractvormen?


   Weg tot de Wetenschap

   In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf bouwt het consortium StruktonHurksHeijmans vanaf het najaar 2015 de nieuwe huisvesting van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

   In 2018 betrekken zo’n 2200 medewerkers dit nieuwe, duurzame en energiezuinige gebouw.

   Bij dit project zijn een risicomanager, een systems engineer en een adviseur verificatie van PACER betrokken bij dit project.

   De risicomanager verzorgt de uitvoering van het risicomanagementproces als integraal onderdeel van projectmanagement. Daarnaast is de risicomanager behulpzaam bij het in kaart brengen en beheersen van de risico’s en stemt deze af met de opdrachtnemer en opdrachtgever.

   De systems engineer ondersteunt het beheer van het systeem dat wordt gebruikt om contracteisen te bewaken. Onze systems engineer geeft trainingen aan medewerkers hoe zij dit het beste in hun werkzaamheden kunnen implementeren.

   De adviseur verificatie assisteert bij het verificatieproces bij één van de meest kritische componenten van het gebouw: de laboratorium sector.

    


   Onze 80-20 filosofie


   Binnen PACER doorloopt elke medewerker een continu opleidingstraject. Dit betekent dat iedere medewerker binnen PACER volgens een samengestelde opleiding één dag per week gedurende het hele jaar tijd besteedt aan zijn/haar kennisontwikkeling. Dit gebeurt individueel, in samenwerking met andere medewerkers of door het oefenen van het geven van presentaties en cursussen intern of extern.

   Door deze intensieve wijze van kennisdeling en ontwikkeling versterkt iedere PACER medewerker zijn/haar kennis in de strategische vakgebieden van PACER.


   Wij zijn PACER