Evaluatie cursus gespreksvaardigheden - Jan Lijding

Hoe heb jij de training ervaren? *

Sterk mee eensMee eensNeutraalMee oneensSterk mee oneens
De training voldeed aan mijn verwachtingen.
De inhoud van de training was begrijpelijk.
Er was een goede combinatie van theorie en praktijk.
Er was voldoende ruimte voor persoonlijke vragen en doelstellingen.
Ik vond de vorm waarin de training werd gegeven prettig?

Wil je je antwoorden hierboven toelichten of heb je nog aanvullende opmerkingen?


Hoe beoordeel jij de trainer? Jan Lijding ... *

Sterk mee eensMee eensNeutraalMee oneensSterk mee oneens
... heeft kennis van zaken
... kon een goede vertaalslag maken naar ons werk.
... heeft een prettige manier van presenteren/training geven.
... zorgde voor een open en vertrouwelijke sfeer.
... zorgde voor voldoende interactie tijdens de training.

Wil je je antwoorden hierboven toelichten of heb je aanvullende opmerkingen?


In hoeverre heb jij wat aan de training gehad? *

Sterk mee eensMee eensNeutraalMee oneensSterk mee oneens
Dat wat we geleerd hebben, kan ik direct in de praktijk toepassen in mijn werk
De training sluit goed aan bij mijn POP

Hoe kan PACER datgene wat we geleerd hebben borgen/ een vervolg geven? *

Zou een vervolg/verdieping van de lesstof nuttig zijn voor jouw POP? *

Zo ja, welk(e) specifiek(e) onderwerp(en)

Zou je deze training aanraden aan alle PACERs? *

Waarom wel/niet?

Heb je verder nog opmerkingen of vragen over de training? *